Leieprisen er 1000kr. pr. døgn.

Ukepris er 5000 kr.

For leie i skoleferier: Disse ukene deles opp i to, med bytte på onsdag kl 14.00

Hytteleie innbetales senest 1 uke før avreise til:  CP-Foreningen avdeling Trøndelag , kontonr: 4285.19.01277

Innbetalingen merkes med navn på leietaker og leieperiode.

Avbestilling

Avbestilling på leie må skje minimum 14 dager før leie, etter dette må halv leiepris betales.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før leie, må hele leieprisen betales.

Dette gjelder alle perioder.