Leieprisen er 800kr. pr. døgn.

For leie i skoleferier: Disse ukene deles opp i to, med bytte på onsdag kl 14.00

Hytteleie innbetales senest 1 uke før avreise til:  CP-Foreningen avdeling Trøndelag , kontonr: 4285.19.01277

Innbetalingen merkes med navn på leietaker og leieperiode.

Avbestilling

Avbestilling må skje innen 1 uke før hytteleie, ellers må man betale for leia.

Avbestilling i høgtider/skoleferier må skje innen 1 mnd før hytteleia, ellers må man betale for leia.