UTLEIEREGLER FOR ”GOLIA”

Hytta leies ut til medlemmer av CP- foreningen

Hytta leies ut etter først til mølla prinsippet. Leie gjøres direkte i kalenderen. Godkjenning av leia kommer kort tid etterpå.

Skoleferier (sommer-/høst-/vinter- og påskeferie)
Både vinter/høstferie og påskeferie deles i 2 leieperioder. Søkeren må oppgi om han ønsker første eller andre del av disse feriene. Skifte er onsdag kl. 14.00, om ikke annet er avtalt.
Når det gjelder leie i sommerferien, prioriteres først de som vil leie hele uker.

For alle skoleferier gjelder følgende:
Forespørsel om leie av hytta gjøres på vanlig måte i kalendersystemet på nettet. Hvis det er flere som ønsker samme periode, foretas det en loddtrekning. Dersom ingen har søkt innen 2 måneder før leieperioden, foretas det en direkte tildeling innen kort tid.

Leietakere som har hatt hytta i en skoleferie, tas ikke med i betraktningen for tilsvarende skoleferie året etter (karantene), så framt det er andre som har meldt sin interesse innen 2 måneders fristen.

Avbestilling

Avbestilling på leie må skje minimum 14 dager før leie, etter dette må halv leiepris betales. Ved avbestilling senere enn 7 dager før leie, må hele leieprisen betales.

Dette gjelder alle perioder.

Hytteleie innbetales senest 1 uke før avreise.

Innbetalingen merkes med navn på leietaker og leieperiode (dato)

CP-foreningen har til enhver tid adgang til å la være å leie ut hytta dersom det er fare for uaktsom bruk, eller dersom hytta er opptatt for vedlikehold eller rengjøring.

Innlogging admin